List of Hairdressers with Certification of Hairdresser Qualification

發布者: aku| 查看: 836499

The first AKU Hairdresser Qualification Examination and Hairdresser Competition was successfully hel ...
The first AKU Hairdresser Qualification Examination and Hairdresser Competition was successfully held at the Tecmoore International Technology Products Exhibition Center , More than 70 beauticians signed up for the exam. AKU expresses its heartfelt thanks for your support and participation. Congratulations to all the beauticians who passed the exam for the first batch of AKU beautician qualifications! Hope that you will continue to work hard, beauty technology to a higher level!

AKU Class A Beautician

A2 Dingyi A5 Zhang Zhongzhang A6 Qian Chuidong A7 Ma Liang A8 Li Dong A9 Golden Mirror LiA10 Wang Yanhong A13 Hao Fengmei

AKU B Beautician

B1 Qi Zhixin B2 Wei Jun B3 Huo Guangrui B4 Zhu Yan B6 Liu Lin B7 Jiang Luwei B8 Wang Qian Ying B9 Zhangxuan B10 Wang Lijun B11 Zhangye B12 Shijin Long B13 Chen Zhuling B14 Ren Bei B16 Zhuliu Hui B17 Huangkun B18 Zhengjun B20 Sun Rongrong B21 Cai Siyuan B22 Guan Lirong B24 Chen Pengshun B25 Xia Tie B28 Qiqi B29 Haoqi B30 Yang Ruohuang

AKU Class C Beautician

C2 Sunqianhui C3Ning Ice Peak C5 Duchao C7 Liu Xinxin C8 Zhai Lingling C9 He Qingyao C11 Zhangyan C12 Wei Ailian C13 Wuman C14 weeks Pei C16 Wang Bing C18 Zhian C19 Panxiang C21 Liu Bin C22 Zhao Yunxiang C23 Sun Qui Yuan C24 Xu Lihong C25 Du Yang C26 Feng Xuezhen C27 Gu Junyu C29 Wuyan C30 Xuwenshrimp

The group award was awarded by Chongqing Yinli Pet Beauty School and Beijing Pet Beauty Training Center. Among them, 8 people from Yinli took part in the examination and 8 passed. Twenty-seven people from Patrick League took part in the exam and 25 passed it, making it the school with the largest number of students taking the exam.

宿遷市寵愛網絡科技有限公司. Technical Support Copyright Ownership ©2011-2021 Soviet ICP No.  ( 蘇ICP備17040630號 )

返回頂部